logo

Zámek Hainewalde/Schloss Hainewalde

0

GPS: 50.915078, 14.707962

O místu

Úplně na začátku v místech dnešního zámeckého areálu přebýval rytíř jména Nicolaus diclus de Warnsdorf. To bylo kolem roku 1392. Kolem svého rytířského sídla nechal vybudovat široký vodní příkop, aby lstivým loupežníkům, jako jsem já ztížil přepadení sídla. Léta páně 1564 bylo sídlo přestavěno. Přestavbu nařídil Dr. Hans Ulrich von Nostitz a ze sídla se stal renezanční zámek se čtyřmi křídly. O 200 let později, roku 1780 muselo být mnohé strženo z důvodu zchátrání. Jen křídlo domu brány zůstalo stát dodnes – bohužel pro nás loupežníky. Do roku 1857 se totiž zde se nacházející „trůnní sál“ využíval jako soudní dvůr a žalář, tedy místo, kam se žádný loupežník právě nežene. V letech 1749-55 byl vystavěn nám dnes známý zámek královským pruským komořím Samuelem Friedrichem von Kanitz. Říká se, že stavbu nařídil sám August Silný jako odstupné pro své soupeře, ale kdo by tomu věřil. Impozantní barokní trojkřídlý zámek je považován za Sanssouci Horní Lužice. U zámku již předtím započaly rodiny Kanitz a Kyaw s výstavbou barokního parku mnoha terasami, které vedou k hlavní zámecké budově. Od roku 1927 patří zámek obci. V roce 2001 došlo k založení zámeckého spolku, který měl zámek zachránit od jeho rozpadu a znovu ho ožít. Od té doby zde pořádají pravidelné koncerty, předčítání a výstavy a každé dva roky (a někdy i častěji) také středověké slavnosti, kde mohou loupežníci zavzpomínat na staré dobré časy. Návštěva se opravdu vyplatí! 

Mapa

trojlogo