logo

Kloster St. Marienthal

0

GPS: 50.997562, 14.925776

O místu

Klášter St. Marienthal patří do cisterciánského opatství. Klášter je nejstarším ženským klášterem řádu v Německu, který existuje nepřetržitě od doby svého založení. Podle klášterní tradice byl klášter založen poblíž obchodní cesty z Prahy přes Žitavu do Görlitz, léta páně 1234 Kunigundou, chotí českého krále Václava. Existující listina však dokládá pouze darování dnešní vesnice Seifersdorfu Kunigundou již existujícímu církevnímu sboru. Tedy už před rokem 1234 tu něco klášterního muselo existovat. Opatství bylo léta páně 1427 zničeno během husitských válek. Až do znovu vystavění roku 1452 musel církevní sbor setrvat ve svém domě v Görlitz. Požáry v letech 1515, 1542 a 1683 působily znovu a znovu těžké škody. Léta páně 1685 započala přestavba v barokním stylu. „Velká nouze o vodu“ v Sasku roku 1897 v klášteře St. Marienthal zapůsobila ničivě, povodně Nisy způsobily zvláště zničení vnitřních prostor klášterního kostela. Ještě větší škody klášteru způsobila povodeň v roce 2010. Zkuste ve vnitřním dvorci nalézt stopy povodně a budete překvapeni. V uplynulých letech došlo k celkové sanaci kláštera. Dnes klášter obývá 15 sester.

Mapa

trojlogo