logo

Mühlsteinbrüche Jonsdorf

0

GPS: 50.861048, 14.716402

O místu

Mlýnské praskliny mě jako loupežníka zajímají nejvíce. Dá se v nich dobře schovávat a turista Vás jen tak neuvidí. Ale jistě se tu bude líbit i vám! Území Mlýnských prasklin (Mühlsteinbrüche) je v Evropě geologicky jedinečné. Žitavské hory vznikly z usazenin v době křídy, před 140 až 65 miliony let. Území Mlýnských prasklin se včetně svého pískovce tvořilo v dobách pozdní křídy. Vulkány z doby před asi 30 miliony let tady zanechaly bezpočet geologických zvláštností z pískovce, jako např. malé a velké varhany. Čedič a znělec vyplňovaly všudypřítomné trhliny a jako komíny se probíjely pískovcem. Díky termálním vlivům (teplo, páry, plyny) pronikaly vzhůru a železem obohacené roztoky vyplňovaly mezery ve vrstvách („Tři stoly“). Následné eroze vytvářely zajímavé, mnohočetné, silně rozpukané a bizarní skalní formace. Pískovec, který přicházel do styku s žhnoucím horkým magmatem, měnil strukturu a tavil se tak, že ztvrdnul a zpórovatěl. Tolik říkají vědátoři. Léta páně 1560 objevil místní rychtář Hieronymus Richter se svými oběma syny obzvláštní využitelnost Jonsdorfského pískovce pro výrobu mlýnských kamenů. Přes 350 let, až do roku 1918 se tu lámal pískovec právě pro jejich výrobu. Dočasně tu v lomu pracovalo až 90 dělníků. Jonsdorfské mlýnské kameny se vyvážely až do Ruska a Anglie. V padesátých letech tu byla založena naučná stezka.

Mapa

trojlogo