logo

Tierpark

1

GPS: 51.142434, 14.978919

O místu

Z „Parku pracujících“ v Görlitz vznikla roku 1957 zoologická zahrada se srnami a vodními ptáky. S 5 ha své rozlohy a 500 zvířaty se řadí zoologická zahrada v Görlitz k nejmenším v Německu, nicméně z hlediska kvality k těm uznávaným zoologickým zahradám. V ZOO lze spatřit v inovativních přírodních výbězích celkem 120 různých druhů evropských domácích a divokých zvířata, stejně jako zvířat pocházejících z centrální Asie. Zahrada se kromě toho stará o regionálně i světově ohrožené druhy. Zahrada pomáhá nejen bílému čápovi, tedy svému erbovnímu zvířeti, ale i stovkám dalším zraněným divokým zvířatům ročně. Kromě toho i vzácným vietnamským opičím druhům, nebo čínským červeným pandám. Zvláštní pozornost věnuje zahrada dětem. Právě jim jsou určeny přírodně poznávací hry, které lze nalézt u zvířecích výběhů; pro ně byly vyvinuty prázdninové programy, kvůli nim byl vytištěn komiks o zvířatech, aby se mohly zábavnou formou dozvědět o zvířatech co nejvíce. Cílem všeho snažení je, aby i ostatní návštěvníci zahrady domů odcházeli odpočatí a spokojení, ale i o trošku chytřejší, co se pohledu na přírodu týče.

Mapa

trojlogo