logo

Pravidla hry „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“

 

GooglePlay

 

Hra toto jest ku hraní prostřednictvím chytrých sluhů mobilních určena, aby bylo jasno, že v Tolštejnském panství s dobou jdeme a moderní trendy bedlivě sledujeme. Smyslem hry je provésti vás po místech známých, méně známých i téměř neznámých tak, abyste si představu o různorodosti a bohatosti zdejšího kraje učiniti mohli. 

Místa, která navštívíte, jsou vždy s jedním živlem pozemským spojena. Ke každému živlu jsme pro vás 20 míst vybrali a ty spravedlivě do české a saské části Tolštejnského panství umístili.

S ohnivým živlem poznáte pozůstatky zdejších sopek, navštívíte místa, co smrdí čertovinou, místa kde blesk či oheň se do krajiny podepsal.

S živlem vodním se podíváme ke studánkám, rybníkům, přehradám, vodopádům a i na nějaký ten meandr dojde.

K živlu země vážou se skály, suťová pole, staré lomy, jeskyně, štoly i pozůstatky tektonických dějů dávných časů.

Živel větru vám představí místa, kde to pořádně fouká a fičí, místa kde máte k nebi blíže a kde do kraje se ze široka rozhlédnouti můžete.

K tomu pak navrch vás provedeme místy spjatými s člověkem, s pátým elementem, který v posledních staletích krajinu zdejší zásadním způsobem ovlivnil a proměnil. Poznáte místa, která se vážou ke zbožnosti zdejšího lidu, k řemeslné zručnosti či k památkám na dávné rody, které zde po jistou dobu vládu uchvátili.

 

Jak tedy na to?

  1. Nechť si ctěná společnost mobilní aplikaci na tomto odkaze do svého sluhy kapesního nainstalovat ráčí: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.innoit.a4elements
  2. Nechť se při prvním spuštění na přímo nebo přes účet fejsbukový (o takovém buku jsem tedy nikdy neslyšel, ale prý skutečně ve Virtuálním panství roste a má se čile k světu) do aplikace přihlásí.
  3. Nechť si pak společnost sama zvolí, který živel jest nejvíce s to jejich zvídavost uchvátiti, a kterému se přednostně věnovati chtějí. Pokud se rozhodnou pro všestranné poznání našeho panství (a já to tedy důrazně doporučuji), tak nechť posloupnost návštěv jednotlivých míst sobě dobře rozmyslí.
  4. Na místě každém jest třeba tabulku s pečetí místa vyhledati, na QR kód čočku sluhy svého mobilního namířiti, otázku kontrolní správně zodpověděti a tím pro sebe pečeť místa toho získati.
  5. Tento postup jest třeba stokrát zopakovati a pak se budete moci po právu naparovati, že znalcem našeho panství jste, ba co přímo expertem, který úcty a obdivu okolí svého požívati zajisté bude.

 

P. S. Pořád usilovně přemýšlíme, jak budoucí experty panství našeho odměníme. Jen co na to přijdeme, prostřednictvím pergamenu webového informovati vás budeme.

Nechť se vám hra líbí a jest zdrojem zábavy a potěšením z poznávání celé vaší výpravě!

Váš Vilda a jeho družina

 

trojlogo